SEDAN 2003

CarbZone är det första företaget i Sverige som sedan 2003 specialiserar sig på livsmedelsprodukter för dig som är kolhydratmedveten.

I dag producerar CarbZone en rad livsmedelsprodukter för den svenska och europeiska marknaden som finns i många livsmedelsbutiker under varumärkena LowCarb® och NyStart!®.

Low Carb betyder att alla produkter är utan tillsatt socker, innehåller mycket protein och fiber. Du får gärna jämföra kolhydratinnehållet i våra produkter med andras. Det ska gå att äta nyttig mat som ändå är smakrik.

CarbZones produkter passar extra bra för hälsointresserade, diabetiker, styrketränare och personer som vill hålla ner sitt intag av kolhydrater.

CarbZone har sitt huvudkontor i Stockholm sedan 2003 då de första produkterna presenterades på den svenska marknaden.

 

DU KAN LITA PÅ CARBZONE

Vi vill att du som konsument ska kunna lita på att våra produkter håller hög kvalité, och att våra näringspåståenden är korrekta.

Alla våra leverantörer är certifierade enligt en tredjepartstandard för produktion av livsmedel därför uppfyller våra produkter höga krav på kvalitet och säker hantering med full spårbarhet framåt och bakåt.

CarbZone har rutiner som säkerställer en konsekvent och effektiv hantering av alla aktiviteter som påverkar livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö. Systemet uppdateras årligen baserat på tillämpliga lagar och förordningar.

Livsmedelssäkerheten är baserad på de internationellt erkända HACCP-principerna och vi är IP Livsmedelscertifierade via HS Certifiering.

 

EKOLOGISK CERTIFIERING

Vi önskar i den mån det är möjligt att erbjuda ekologiska produkter.

Certifieringsorgan: SE-EKO-04

Utöver detta har vi årliga kontroller från Stockholms Stad, Miljö och Hälsa där man kontrollerar att den märkning vi har angett på våra produkter stämmer samt att de näringsvärden vi anger är korrekta. 

Här hittar du våra aktuella certifieringar.

HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

För CarbZone är det viktigt att ta ansvar för påverkan på samhället och omgivningen omkring oss. 
 
Som en del av vårt sociala engagemang har vi valt att arbeta tillsammans med KIVA, en internationell ideell organisation, som grundades 2005 i San Francisco, med ett uppdrag att hjälpa underutvecklade samhällen att frodas.
Genom Kivas arbete kan studenter betala för undervisning, kvinnor kan starta företag, jordbrukare kan investera i utrustning och familjer har råd med nödvändig akutvård.
 
Till dagens datum har CarbZone gjort ca 100 insatser via Kiva till 20 olika länder och områden.

 

 

SPONSRING & SAMARBETEN

CarbZone vill vara en positiv och hälsosam förebild i samhället för både barn och vuxna och inspirera till en sundare livsstil. Det gör vi så klart redan genom de produkter vi erbjuder men även genom att fokusera vår sponsring och samarbeten på hälsa, mat och träning samt allas lika värde.

Därför sponsrar vi i dagsläget dessa organisationer.

 

  

MILJÖARBETE

I vårt miljöarbete ingår bland annat klimatsmarta transporter, förpackningar och avfallssortering eftersom det är främst i där som vi har störst påverkan.

CarbZone är anslutna till Gröna Punkten som visar att vi tar ett producentansvar för återvinningen av våra förpackningar.

CarbZone är också anslutna till Vi-Skogen för att klimatkompensera för våra transporter. Genom trädplantering och utbildning ger Vi-skogen utsatta människor möjlighet att skaffa sig inkomster och mat på bordet - samtidigt som klimatet blir bättre. Läs mer här.

 

100% KLIMATNEUTRALA

 

 

 

MEDARBETARE


Tom Hedrup
VD
Ewa-Lena Hedrup
COO
 
Emma
Orderhantering

Johan
Utesäljare

Anna-Karin
Innesäljare

Imara
Logistik

Sara
Kundtjänst

Dhilip
Administration

Antoni
Lagerchef


Lagerpersonal


Lagerpersonal

Rika
Sociala Medier

SEDAN 2003

CarbZone är det första företaget i Sverige som sedan 2003 specialiserar sig på livsmedelsprodukter för dig som är kolhydratmedveten.

I dag producerar CarbZone en rad livsmedelsprodukter för den svenska och europeiska marknaden som finns i många livsmedelsbutiker under varumärkena LowCarb® och NyStart!®.

Low Carb betyder att alla produkter är utan tillsatt socker, innehåller mycket protein och fiber. Du får gärna jämföra kolhydratinnehållet i våra produkter med andras. Det ska gå att äta nyttig mat som ändå är smakrik.

CarbZones produkter passar extra bra för hälsointresserade, diabetiker, styrketränare och personer som vill hålla ner sitt intag av kolhydrater.

CarbZone har sitt huvudkontor i Stockholm sedan 2003 då de första produkterna presenterades på den svenska marknaden.

 

DU KAN LITA PÅ CARBZONE

Vi vill att du som konsument ska kunna lita på att våra produkter håller hög kvalité, och att våra näringspåståenden är korrekta.

Alla våra leverantörer är certifierade enligt en tredjepartstandard för produktion av livsmedel därför uppfyller våra produkter höga krav på kvalitet och säker hantering med full spårbarhet framåt och bakåt.

CarbZone har rutiner som säkerställer en konsekvent och effektiv hantering av alla aktiviteter som påverkar livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö. Systemet uppdateras årligen baserat på tillämpliga lagar och förordningar.

Livsmedelssäkerheten är baserad på de internationellt erkända HACCP-principerna och vi är IP Livsmedelscertifierade via HS Certifiering.

 

EKOLOGISK CERTIFIERING

Vi önskar i den mån det är möjligt att erbjuda ekologiska produkter.

Certifieringsorgan: SE-EKO-04

Utöver detta har vi årliga kontroller från Stockholms Stad, Miljö och Hälsa där man kontrollerar att den märkning vi har angett på våra produkter stämmer samt att de näringsvärden vi anger är korrekta. 

Här hittar du våra aktuella certifieringar.

HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

För CarbZone är det viktigt att ta ansvar för påverkan på samhället och omgivningen omkring oss. 
 
Som en del av vårt sociala engagemang har vi valt att arbeta tillsammans med KIVA, en internationell ideell organisation, som grundades 2005 i San Francisco, med ett uppdrag att hjälpa underutvecklade samhällen att frodas.
Genom Kivas arbete kan studenter betala för undervisning, kvinnor kan starta företag, jordbrukare kan investera i utrustning och familjer har råd med nödvändig akutvård.
 
Till dagens datum har CarbZone gjort ca 100 insatser via Kiva till 20 olika länder och områden.

 

 

SPONSRING & SAMARBETEN

CarbZone vill vara en positiv och hälsosam förebild i samhället för både barn och vuxna och inspirera till en sundare livsstil. Det gör vi så klart redan genom de produkter vi erbjuder men även genom att fokusera vår sponsring och samarbeten på hälsa, mat och träning samt allas lika värde.

Därför sponsrar vi i dagsläget dessa organisationer.

 

  

MILJÖARBETE

I vårt miljöarbete ingår bland annat klimatsmarta transporter, förpackningar och avfallssortering eftersom det är främst i där som vi har störst påverkan.

CarbZone är anslutna till Gröna Punkten som visar att vi tar ett producentansvar för återvinningen av våra förpackningar.

CarbZone är också anslutna till Vi-Skogen för att klimatkompensera för våra transporter. Genom trädplantering och utbildning ger Vi-skogen utsatta människor möjlighet att skaffa sig inkomster och mat på bordet - samtidigt som klimatet blir bättre. Läs mer här.

 

100% KLIMATNEUTRALA

 

 

 

MEDARBETARE


Tom Hedrup
VD
Ewa-Lena Hedrup
COO
 
Emma
Orderhantering

Johan
Utesäljare

Anna-Karin
Innesäljare

Imara
Logistik

Sara
Kundtjänst

Dhilip
Administration

Antoni
Lagerchef


Lagerpersonal


Lagerpersonal

Rika
Sociala Medier