Här kan du se våra aktuella livsmedelscertifikat inom livsmedelssäkerhet och Ekologisk produktion.

  

 

Kvalitet
Våra kunder kan lita på oss. CarbZone har rutiner som säkerställer en konsekvent och effektiv hantering av alla aktiviteter som påverkar livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö. Systemet uppdateras årligen baserat på tillämpliga lagar och förordningar.

Livsmedelssäkerheten är baserad på de internationellt erkända HACCP-principerna.

Alla våra leverantörer är certifierade enligt en tredjepartstandard för produktion av livsmedel därför uppfyller våra produkter höga krav på kvalitet och säker hantering med full spårbarhet framåt och bakåt.

Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet.

Ekologisk Certifiering
Vi önskar i den mån det är möjligt att erbjuda ekologiska produkter.

Certifieringsorgan: SE-EKO-04

Här kan du se våra aktuella livsmedelscertifikat inom livsmedelssäkerhet och Ekologisk produktion.

  

 

Kvalitet
Våra kunder kan lita på oss. CarbZone har rutiner som säkerställer en konsekvent och effektiv hantering av alla aktiviteter som påverkar livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö. Systemet uppdateras årligen baserat på tillämpliga lagar och förordningar.

Livsmedelssäkerheten är baserad på de internationellt erkända HACCP-principerna.

Alla våra leverantörer är certifierade enligt en tredjepartstandard för produktion av livsmedel därför uppfyller våra produkter höga krav på kvalitet och säker hantering med full spårbarhet framåt och bakåt.

Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet.

Ekologisk Certifiering
Vi önskar i den mån det är möjligt att erbjuda ekologiska produkter.

Certifieringsorgan: SE-EKO-04