Vi strävar efter att erbjuda ett brett sortiment med hög kvalité. Följande kanske du inte visste om oss.

  

DU KAN LITA PÅ CARBZONE

Vi vill att du som konsument ska kunna lita på att våra produkter håller hög kvalité, och att våra näringspåståenden är korrekta.

Förutom att detta regleras via Svensk lag har vi valt att testa våra produkter i lab för att säkerställa näringsvärdena. 

Samtliga våra leverantörer är Livsmedels-certifierade, och CarbZone är IP Livsmedels-ceritificerade via Prosanitas som säkerställer säkerheten och spårbarheten i alla led.

Utöver detta har vi årliga kontroller från Stockholms Stad, Miljö och Hälsa där man kontrollerar att den märkning vi har angett på våra produkter stämmer samt att de näringsvärden vi anger är korrekta. Vid några av besöken skickar de även själva våra produkter till analys för att ytterligare säkerställa att den information som vi anger på våra produkter är korrekt. Du kan med andra ord lita på CarbZone!

Vi strävar efter att erbjuda ett brett sortiment med hög kvalité. Följande kanske du inte visste om oss.

  

DU KAN LITA PÅ CARBZONE

Vi vill att du som konsument ska kunna lita på att våra produkter håller hög kvalité, och att våra näringspåståenden är korrekta.

Förutom att detta regleras via Svensk lag har vi valt att testa våra produkter i lab för att säkerställa näringsvärdena. 

Samtliga våra leverantörer är Livsmedels-certifierade, och CarbZone är IP Livsmedels-ceritificerade via Prosanitas som säkerställer säkerheten och spårbarheten i alla led.

Utöver detta har vi årliga kontroller från Stockholms Stad, Miljö och Hälsa där man kontrollerar att den märkning vi har angett på våra produkter stämmer samt att de näringsvärden vi anger är korrekta. Vid några av besöken skickar de även själva våra produkter till analys för att ytterligare säkerställa att den information som vi anger på våra produkter är korrekt. Du kan med andra ord lita på CarbZone!